Người đàn ông đa tình – Thiên Ân

0
Người đàn ông đa tình – Thiên Ân

Ngi àn ông gác tay vào cõi mng
Vòng xoáy cuc i dâu b,b dâu
Môi thèm môi con gái thu ban u
Sóng tình cun cn cào trm si nh

êm ôm ngày nghe chân chiu than th
N ci yêu mc n khong tri xanh
Áo em phi thêu dt nhng mong manh
Khi chic lá lìa cành còn ghen tc

Nha sng tràn mn man trong lng ngc
Ai mân mê ro rc vn linh hn?
Ai còn say v ngt ca n hôn?
M ca tình phn son còn vng vn

êm tr mình vòng tay ngoan âm m
Rón rén vào vn cm sut nm canh
Giu trong tim màu mt ca yn oanh
i du mát ngt lành nh t la

C ngm hn sng n nay my ba?
Trng thoát y chan cha gic m u
Chút a tình ong bm nng nu nhau
óa hoa n muôn màu, trm s sng


Xem thêm:  Gởi anh một nửa vầng trăng - Bằng Lăng