Bác là vậy – Nguyễn Thanh Tùng

0
Bác là vậy – Nguyễn Thanh Tùng
Bác là vậy hằng ngưỡng mộ
Đều nghiêng mình tưởng nhớ lúc Bác đi
Cả em bé cũng òa
Một của huyền thoại lương tri
*
Bác là vậy suốt đời chỉ có
tột cùng:’Độc lập
Ai cũng có cơm ăn áo mặc
Được ấm no…”
*
Bác là vậy trong lòng ta đó
Miền Nam ơi! ai chưa đến một lần
Người mong được đón thăm tất cả
Nơi Lăng Người xin hãy bước nhanh chân.
*
Bác là vậy suốt đời dâng trọn
Quên cả đời riêng chẳng chút chi mình
Đôi dép cũ mòn quai – đinh đóng
Vẫn không rời – tất cả – .

Xem thêm:  Giữa mùa xuân - Bằng Lăng