Khí chất làm người – Mai Hồng Thu

0
Khí chất làm người – Mai Hồng Thu

Rèn luyện khí chất chẳng dễ đâu
Lễ nghi phải đi đầu
Đi đứng nói cười theo
Phong cách theo từng nhịp ngất cao
chủ kiến học thế nào
Tri cùng trí thức phải theo nhau
Bù đắp nương nhau cùng trao đổi
Định kiến trao dồi mỗi bước đi
phong cách phải dồi dào
Không cao không thấp phải rộng bao
Khiêm nhường tự trọng, không
Chia sẽ nhịn nhường khó lắm sao?
ngay thẳng lắm ngăn rào
Sỏi đá dễ chống sao?
Nhưng lòng kiên định ta tự khảo
Rèn luyện tạo


Xem thêm:  Bài Thơ Lý Lẽ Để Chờ Em – Tác giả Dương Hoàng