Khí chất làm người – Mai Hồng Thu

0
Khí chất làm người – Mai Hồng Thu

Rèn luyện khí chất chẳng dễ đâu
Lễ nghi văn hóa phải đi đầu
Đi đứng nói cười theo nghệ thuật
Phong cách theo từng nhịp ngất cao
Tư duy chủ kiến học thế nào
Tri cùng trí thức phải theo nhau
Bù đắp nương nhau cùng trao đổi
Định kiến trao dồi mỗi bước đi
Làm người phong cách phải dồi dào
Không cao không thấp phải rộng bao
Khiêm nhường tự trọng, không hư ảo
Chia sẽ nhịn nhường khó lắm sao?
Đường đời ngay thẳng lắm ngăn rào
Sỏi đá chông gai dễ chống sao?
Nhưng lòng kiên định ta tự khảo
Rèn luyện niềm tin tạo chính mình


Xem thêm:  Giấc mơ của anh hề - Lưu Quang Vũ