Làm người – Mai Hồng Thu

1
Làm người – Mai Hồng Thu

dẫu khổ đến đâu
Vẫn hơn làm chó gâu gâu tối ngày
Dẫu bán vé số, ăn mày
Hơn là tham nhũng, cướp ngày là quan

Thà rằng cực nhọc
Vẫn hơn , dã man bạo tàn
Trây lì, , bướng, ngang
Trân tráo, trơ trẽn, chẳng màng
Gặp lập tức quên đèn
A dua nịnh bợ ương hèn

Thanh bần dẫu chẳng được gì
Vẫn hơn tranh chấp bán đi linh hồn
Làm người chớ quá tranh khôn
Kiên tâm nhẫn nhịn dẫu bôn ba nhiều
Làm người dẫu khổ bao nhiêu
Xin đừng làm thú quên điều nghĩa nhân

Đồng bào ơi hãy thương thân
Đùm bọc, , chống quân bạo thù


Xem thêm:  Có phúc có phần - Nguyễn Bỉnh Khiêm