Lại tìm hạnh phúc

0
Lại tìm hạnh phúc

Thi gian i qua
Ni bun còn ng li
êm en tr v
Ta ru gic cô n.
Ngi bit hay chng
Khi lòng ta bt khóc
Thng nh n ngi
Nc mt c ri ri.

Nh thng i
Sao li n tìm
cho lòng
au li càng au.
Ta hi ai
Khúc su hát mãi
Bit bao gi
Ta li tìm vui.

Thôi nhé ngi i
Xin ng tìm n na
Ch gieo u su
Cho tim ta nhói au.
ã nói ra i
Ta mong ngi i mãi
ng nhìn tr li
Khi ta khóc n côi.

Bao nh thng
Cng dn quên lãng
Git su nào
Ri s dn vi.
Ta ng lên
i tìm hnh phúc
Mt mt ngi
Không mt th gian.


Xem thêm:  Dòng sông một bờ - Nguyễn Khắc Thạch