Đường heo may – Phạm Ngọc San

0
Đường heo may – Phạm Ngọc San

Ấm mềm giọt nắng đấy ư?!
Về đi
ơi hỡi!
mùa thu, hỡi người!
Nhạt nhoà
sắc đỏ phượng rơi
Một trời quan tái
một trời

Năm canh,
lạc giấc, đêm trường
Mịt mờ mộng ảo
lạc đường
Lá vàng chớm điểm hàng cây
Mỏi mòn
ta đợi bàn tay
dịu dàng.

quê
một chén mơ màng
Về đi!
ủ tàng tàng men quê!

Bài thơ này cũng được tác giả tuyển lại trong tập Sương đâu chỉ là mờ đục (2015).

Bài thơ đã được nhạc sĩ Phạm Quang Hiển phổ nhạc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Gọi điện cho bố - Nguyễn Lãm Thắng