Luận công – Lê Hải Châu

0
Luận công – Lê Hải Châu

LUẬN CÔNG
( Dựa theoTruyện ngụ ngôn dân gian)

Chân Tay tỵ với cái Mồm :
“Sáng ra tiệc , đầu hôm tiệc trà
Món ngon nếm đủ gần xa
Gật gù mặn nhạt, xuýt xoa khê nồng”.
Chân thì chẳng được ngồi không
Bước cao bước thấp cuối đồng đầu kênh
Tay thì lấp trũng san ghềnh
Cày sâu bừa kỹ luân canh gối mùa
đổ xuống như mưa
Đến khi xong việc trời vừa nhá nhem
Về nhà đèn mới bật lên
Bô bô Cái Miệng kêu thèm nước chanh
Thèm cơm thèm rượu thèm canh
Xem ra thằng ấy rất sành của ngon
Nó lên giọng với vợ con
Nếu không có rượu, liệu hồn chúng bay!
Thế rồi nó quát chân tay
Đi pha ấm nước, điếu cày để đâu?
Đi ra kiếm mấy lá trầu
Đi ra hái mấy quả cau ngoài vườn
Đưa tao tới quán đầu thôn
Bia hơi ướp lạnh tao còn giải đen
***
Chân tay giờ mới…E hèm!
Muốn ăn thì cứ mà dùng
Rằng đây với đó
Hơi đâu hầu hạ đứa khùng đứa điên?
Nói rồi hai đứa ngồi yên
Mặc cho cái bụng đói mềm kêu la
Sáng ra đầu nặng mắt hoa
Đành lòng chúng phải giảng hòa với nhau
Chúng mình phụng sự ai đâu?
Đứa cung đã đúng, đứa cầu chẳng sai
Từ nay hợp tác lâu dài
Tay làm phải cậy hàm nhai nuôi mình
Thôi đừng sinh sự sự sinh
Khổ người rồi lại khổ mình khổ ta.
./.

Xem thêm:  Mẹ và quê nhà - Từ Kế Tường