Đôi mắt người Sơn Tây – Quang Dũng

0
Đôi mắt người Sơn Tây – Quang Dũng

Em thành Sn chy gic v
Tôi t chinh chin cng ra i
Cách bit bao ngày quê Bt Bt
Chiu xanh không thy núi Ba Vì

Vng trán em mang tri quê hng
Mt em nh nc ging thôn làng
Tôi nh x oài mây trng lm
Em ã bao ngày em nh thng?…

M tôi em có gp âu không?
Nhng xác già nua ngp cánh ng
Tôi nh mt thng em bé nh
Bao nhiêu ri xác tr trôi sông

T thu v hoang bóng gic
iêu tàn i li ni iêu tàn
t á ong khô nhiu sui l
Em ã bao ngày l cha chan?

ôi mt ngi Sn Tây
U un chiu lu lc
Thng vn rung khôn khuây

Bao gi tr li ng Bng Cn
V núi Sài Sn ngó lúa vàng
Sông áy chm ngun qua Ph Quc
Sáo diu khuya khot thi êm trng

Bao gi tôi gp em ln na
Chc ã thanh bình rn ting ca
ã ht sc mùa chinh chin c
Còn có bao gi em nh ta?

1949

Bài th này có rt nhiu d bn do chính tác gi sa trong các bn in khác nhau. Bài th này ã c nhc s Phm ình Chng ph nhc thành bài hát cùng tên. Có ni chép tiêu là Mt ngi Sn Tây.


Xem thêm:  Biết còn đó nỗi buồn - Từ Nguyễn