Bài Nhã ca thứ nhất – Nhã Ca

0
Bài Nhã ca thứ nhất – Nhã Ca

Tôi làm con gái
Bun nh lá cây
Chút hn th di
Xanh xao tháng ngày

Tôi làm con gái
Mt ln qua ây
Ri không tr li
Ôi mùa xuân này

Tôi làm con gái
i nh heo may
Tình bng c di
Gin hn không khuây

Tôi làm con gái
Mt ln yêu ngi
Mt ln mãi mãi
Bao gi cho nguôi

Tôi làm con gái
Bao nhiêu tui i
By ln th di
Bun không ai hay

Bài th này ã c nhc s Trm T Thiêng ph nhc thành bài hát cùng tên.

Ngun: Th Nhã Ca, NXB Thng Yêu, 1972


Xem thêm:  Cỏ, chim sẻ và châu chấu - Hoàng Phủ Ngọc Tường