Đêm cuối – Mai Thúy Hải

0
Đêm cuối – Mai Thúy Hải

bn em m cui cng anh nh
Mt m thi chia s ngt bi
ng nh th lng im em bun ti
Mai nng ln … Em s tr anh v .

Mt m thi em mun ni anh nghe
Nhng giu yu hay mun phin ang gi
Bao lu nay … Tnh vn lun p
Cha mt ln dm ngh n chia tay .

m cui cng mnh ngi cnh nhau y
Nh bn thn… Lu ngy ta gp li
Em vn nh anh tng ni yu mi !
n bc u , rng rng ch mnh em .

Ni i anh ! Ni em nghe th xem
Nhng ngy qua em lm g nn ti
Khin cho anh chn ch nhanh n ni
Tm mt ngi con gi khc … yu.

m cui cng mnh gi l ngi yu
ngy mai thnh … Hai ngi xa l
Anh ng lau … L t nhe trn m
Li khin em mi lng kh chp nhn chia tay.

_____Thy Hi____


Xem thêm:  Nắng lạnh - Nguyễn Hưng