Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại – Xuân Quỳnh

0
Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại – Xuân Quỳnh

Thị trấn nào anh đến chiều nay
Mảnh tường vắng, giá rét
Dẫu em biết không phải là
Vẫn thấy lòng da diết lúc

Xóm làng nào anh sẽ đi qua
Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi…
Dẫu em biết rằng anh
Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.

theo cánh cửa
Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
Một vời vợi núi cùng sông

Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.

6-3-1985


Xem thêm:  Thơ tình cho bạn trẻ - Xuân Quỳnh