Cơn gió vô tình

0
Cơn gió vô tình

Tôi hiu ri
ngi em nh không phi là tôi
thay vào ó là mt ngi àn ông khác
by lâu nay trái tim tôi lm lc
c t di mình…
ngi y cng yêu tôi

Tôi hiu rng em là cn gió thôi
ch thong qua trong i tôi rt nh
nhng sao lòng tôi bun n th?
Có l nào vì tôi quá yêu em?

Ngi mt mình nhìn nhng ánh sao êm
Tôi vn thng ví em nh vì sao ni ó
Nào ng âu khi sao tri sáng t
Không phi vì tôi mà li cho ngi

Em t au lòng thm gi: du yêu i!
Ngi àn ông ã làm em suy ngh
Làm tim em c nhói au âm …
Tht bun ci…tôi li quá ngu ng

T di lòng ch là mt gic m
Ngày hôm qua ã không còn hin hin
Nhng tri i…ánh mt em triu mn
C dõi theo tôi sut tháng nm dài

Mùa thu v ri nhum chic lá vàng phai
Tôi ã mun nm tay em
Bc trong chiu thu nh th
Nhng có l c mong gi không th
Bi vì em âu phi cho mình…

Tôi phi quên thôi
Quên i n ci xinh
ôi mt bic a tình
Quên làn môi ti thm

Mt chút duyên tôi
Xin a vào sâu thm
Chôn cht trong lòng
Ni y tình em…

Tôi s không còn thao thc tng êm
Ngm nhng vì sao lung linh ta sáng
M n em
Mong cuc tình lãng mn
Tt c ã d tha
Khi ni y không em


Xem thêm:  Hạ mưa - Chiều Tím