Chưa đi chưa biết

0
Chưa đi chưa biết

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn Đồ nhà
Đồ nhà tuy xấu, tuy già
Nhưng là Đồ thật, không là đồ “sơn”!

Chưa đi chưa biết
Đi rồi mới biết toàn ghe với dừa
Dừa to, dừa nhỏ, dừa vừa
Trèo lên, tụt xuống nước dừa trơn tay.

Chưa đi chưa biết Bà Đen,
Đi rồi mới thấy đen hơn bà nhà,
Bà nhà tuy có hơi già
Nhưng mà vẫn trắng, hơn là Bà Đen!

Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới biết Bà nhà vẫn hơn.
Không đi không biết Bà Nà
Đi thì mới biết cả bà lẫn ông.

Chưa đi chưa biết Bắc Ninh
Đi rồi mới biết duyên mình lả lơi
Quan họ đứng, quan họ ngồi
Quan họ trải chiếu xin mời tình tang.

Chưa đi chưa biết
Đi rồi mới biết không còn đồng xu
Ngẫm ra mới thấy mình ngu
Thằng lớn ăn ít. Thằng …. ku ăn nhiều…..

Chưa đi chưa biết
Đi rồi mới biết không đâu bằng nhà,
Cà nhà tuy có hơi già
Nhưng là…cà chậm, không là cà mau.

Chưa đi chưa biết Quảng Bình
Đi rồi mới thấy quê mình đẹp ghê
là động miễn chê
Mấy em tiếp thị sướng tê cả người.

Chưa đi chưa biết Cần Thơ
Đi rồi mới biết xác xơ thân mình
Chìm trong cửa bể ân tình
Cần Thơ còn khỏe…..Cần mình ỉu xiu.

Xem thêm:  Định luận Ôm

Chưa đi chưa biết Hòn Gai
Đi rồi mới biết, thua hai hòn nhà.
Chưa đi chưa biết Hòn Chông
Đi rồi mới biết, hòn chồng mình hơn.

Chưa đi chưa biết Hòn Chồng
Đi rồi mới thấy Hòn Ông to đùng.
Hòn Ông là hòn của chung
Hòn chồng tuy nhỏ đồ dùng của em.

Chưa đi chưa biết Tràng An
Đi rồi mới biết quá nhiều
Chưa đi chưa biết Ninh Kiều
Đi rồi mới biết, gái nhiều hơn dân.

Chưa đi chưa biết ơi!
Đi rồi mới thấy lắm nơi huy hoàng
Kinh thành Hoàng Đế ngai vàng
Hương Giang xanh biếc lắm nàng sida

Chưa đi chưa biết Sapa
Đi rồi mới biết thiệt là Pa Sa
Hôm qua người nói với ta.
Ba ngày ở lại cả ba ngày mù.

Chưa đi chưa biết Cát Bà
Đi rồi mới biết cả nhà đều say.

Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết họ sang hơn mình
Sáng tắm , chiều tắm sình
Có hồ nhỏ nhỏ cho mình rửa chân.

Chưa đi chưa biết
Đi rồi mới thấy Thái mình chơi sang
Thái trắng động cái nước tràn
Thái Bình khoan mãi chỉ toàn ra thơ…

Chưa đi chưa biết Ao Vua
Đi rồi mới biết vẫn thua ao nhà
Ao nhà còn có ba ba
Ao Vua chỉ có tập bơi!

Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới biết nó to thế nào
Ta to một, nó to hai
Mở ra một nửa, bằng hai vại cà.

Xem thêm:  Hãy đưa tôi ra bờ sông - Nguyên Sa

Chưa đi chưa biết Lai Châu
Đi rồi mới thấy buồn rầu nhiều hơn
Rừng xanh ai cạo sạch trơn
Thái đen, Thái trắng chẳng hơn Thái Bình.

Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
Ði rồi mới biết họ giàu hơn ta
Có tắm biển, có mát xa
Có gà móng đỏ đem ra…đá liền.

Chưa đi chưa biết
Đi về mới thấy bềnh bồng câu thơ
Hải Phòng toàn những chuyện rồ
Sông thì đem Lấp, còn Đồ đem Sơn.

Chưa đi chưa biết
Đi rồi mới biết thua ngay Đồng nhà
Đồng nhà tuy có hơi già
Nhưng là Đồng thật hơn là Đồng Nai.