Cho một thành phố mất tên – Hoàng Ngọc Ẩn

0
Cho một thành phố mất tên – Hoàng Ngọc Ẩn

Em Sài Gòn p nht v êm
Ting hoa ri, nhc lng, mây chìm
Nét môi duyên, n ci huyn hoc
Phút chc trn gian vi lãng quên!

Ta thng em tàn hi th cui
Ta nh em trn kip lu ày
Ngày xa thành ph xanh xao nh
Ta giã t nhau t bóng mây!

Nhng con ng c còn im bóng
Tà áo ai còn theo gió bay
Ting guc gõ u trên ph vng
Hay tàn trong ngõ hp chiu nay?

Ta nh tng cn ma bi nh
Ta ch nhau cui ph, ma sa
Tng cn gió lnh giao mùa n
Mt sm thu v em xót xa!

i ã vô tình không vn vng
Ngõ xa ã hút li thiên ng
Còn ây hi th xanh xao mng
Em mt tên ri ta tic thng!

Bài th này ã c nhc s Phm ình Chng ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Chia tay người Hà Nội - Bùi Thanh Tuấn