Chiều Hà Nội – Thiên Ân

0
Chiều Hà Nội – Thiên Ân

Nng ngã b vai trên mái hiên
Ngi xa tm mt bit âu tìm?
Ph c rêu phong nghiêng nghiêng bóng
Li xa gánh nng bao ni nim

Hà Ni chiu v vng ting ve
Xác lá chiu phai rng bên hè
Quán cóc dm ngi bao câu nói
Tri lòng l khách di vòm me

Tng bóng i trôi nh bc chân
ôi la dìu nhau di n nn
Mt thoáng H Tây phn pht gió
Mt h xanh lm tui mi lm

Hàng liu a tình xõa tóc mây
Ch trng non n ph vai gy
Ngi xa gp li bao triu nh
Hoa c ua ci trong nng say

Câu hát vu v nh trong chiu
Gi u trên nhng gic m yêu
Hà Ni chiu v xao xác lá
Tính cng bay theo dáng yêu kiu

Hà Ni ngày v vng t vng
Kéo lòng theo sut nhng con ng
Anh ành vit vi dòng th c
Nét ch trào lên ni yêu thng


Xem thêm:  Kỉ niệm - Vân Long