Các vị La Hán chùa Tây Phương – Huy Cận

0
Các vị La Hán chùa Tây Phương – Huy Cận

Các vị La Hán chùa Tây Phương 
Tôi đến thăm về lòng
Há chẳng phải đây là xứ Phật, 
Mà sao ai nấy mặt

Đây vị xương trần chân với tay 
Có chi thiêu đốt tấm thân gầy 
Trầm ngâm sâu vòm mắt 
Tự bấy ngồi y cho đến nay. 

Có vị mắt giương, mày nhíu xệch 
Trán như nổi sóng luân hồi 
Môi cong chua chát, tâm hồn héo 
Gân vặn bàn tay mạch máu sôi. 

Có vị chân tay co xếp lại 
Tròn xoe từa thể chiếc thai non 
Nhưng đôi tai rộng dài ngang gối 
Cả nghe đủ chuyện buồn…. 

Các vị ngồi đây trong lặng yên 
Mà nghe giông bão nổ trăm miền 
Như từ đời nhân loại 
Bóng tối đùn ra trận gió đen. 

Mỗi người một vẻ, mặt  
Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời 
Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã 
Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi. 

Mặt cúi nghiêng, mặt ngoảnh sau 
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu 
Một câu hỏi lớn. Không lời đáp 
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau. 

Có thực trên đường tu đến Phật 
tìm cởi áo trầm luân 
Bấy nhiêu quằn quại run lần chót 
Các vị đau theo lòng chúng nhân? 

Nào đâu, bác thợ cả xưa đâu? 
Sống lại cho tôi hỏi một câu: 
Bác tạc bấy nhiêu hình khô hạnh 
Thật chăng chuyện Phật kể cho nhau? 

Xem thêm:  Top 20 Bài thơ hay về hoa sen

Hay bấy nhiêu hồn trong gió bão 
Bấy nhiêu tâm sự, bấy nhiêu đời 
Là cha ông đó bằng xương máu 
Đã khổ, không yên cả đứng ngồi. 

Cha ông năm tháng đè lưng nặng 
Những bạn đương thời của  
Nung nấu tâm can vò võ trán 
Đau đời có cứu được đời đâu. 

Đứt ruột cha ông trong cái thuở 
giậm chân hoài một chỗ 
Bao nhiêu hi vọng thúc bên sườn 
Héo tựa mầm non thiếu ánh dương. 

Hoàng hôn thế kỷ phủ  
Sờ soạng, cha ông tìm lối ra 
Có phải thế mà trên mặt tượng 
Nửa như khói ám, nửa sương tà. 

Các vị La Hán chùa Tây Phương! 
Hôm nay xã hội đã lên đường 
Tôi nhìn mặt tượng dường tươi lại 
Xua bóng hoàng hôn, tản khói sương. 

Cha ông yêu mến thời xưa cũ 
Trần trụi đau thương bỗng hoá gần! 
Những bước mất đi trong thớ gỗ 
Về đây, tươi vạn dặm đường xuân.