Bạn bè ơi – Hoàng Bảo

0
Bạn bè ơi – Hoàng Bảo

Sau nhng vui bun mình phi chia xa
Bn bè i, bit bao gi gp li?
ng n tôi là con ng xa ngái
No tôi v dài hn c mt chuyn bay

Yêu thng này tôi khc lên bàn tay
Ln ch tay nát nhàu n hin
ng "bn hu" âu, nào ai bit!
Nm tay vào v mt nét bình yên

ni xa, khi bng giá trin miên
Tôi gng gi cho trái tim m áp
Da du xm i, bàn tay khô ráp
Gi trên môi trong tro mt nét ci

mai này, l bn gp tôi
S nhn ngay ra n ci th thu y
S nghe trong ta m nng la cháy
Nhóm lên bng nm tháng, ngt ngào i!


Xem thêm:  Trọn bộ 222 bài thơ lục bát chế về bạn bè thu hút ngàn like