Trở mặt – Bách Tùng Vũ

0
Trở mặt – Bách Tùng Vũ

lắm chuyện bất ngờ
Hôm qua thân thiết mà giờ đổi thay
Lòng người ai biết mà hay
Thôi thì cũng giống đó mà
Vừa đây thiết tha
Ngày mai ngày mốt đã rồi.

mới đó đổi ngôi
Cũng vì có một chữ” tôi” mà rời
Bà con hôm trước đến chơi
Nay đà tự ái buông lời rẻ khinh
Hay chăng là lỗi do mình?
Có mà chẳng giữ cái tình cho thông.

chân bước đến đông
rách rưới thì không đến nhà…
Ngoài đường bạn nhậu thả ga
Khi tàn cuộc nhậu”thả ra” kệ mày
Ốm đau thăm hỏi chẳng
mình lại đoạ đày vợ yêu…

Có tiền chẳng tiếc bao nhiêu
Vì tin tưởng bạn, ít nhiều cho vay
Không vay bạn sống còn hay
Vay xong trở mặt, bạn”bay” mất rồi…
Có người chẳng phải bạn tôi
cà pháo cũng ngồi vài hôm…

Chơi trò cổ bá vai ôm
Nói cười tíu tít rả rôm mọc mời …
Cưới em anh đến nhà chơi
Ừ thì chẳng đặng… Mời lơi cũng chiều…
Từ đó cũng chả gặp nhiều
Vì đâu phải bạn, mà điều” bè” thôi…

Có “bè” là những kẻ tồi
Chơi nhau thân thế…nó “mồi” vợ luôn
Có kẻ nó giả hát tuồng
Chơi trò bạn tốt, nó ” buôn” chồng mình
Cho hay thiên hạ bất bình
Cái trò” trở mặt”… thường tình…thế gian…!

Xem thêm:  Kết bạn làm quen

Xem thêm những câu nói hay về tình bạndanh ngôn tình bạn được độc giả yêu thích!