Anh em tốt mà – Huỳnh Lâm Phong

0
Anh em tốt mà – Huỳnh Lâm Phong

Gọi là một tiếng anh em..
Đến lúc không tiền chẳng xem ra gì..
Như thế có nên duy trì..
tình nghĩa còn có…
Nói thân chẳng thèm nhìn ngó..
Uổng công hết mình xem nó là bạn..
Đến khi hoạn nạn..
Hỏi đến thì nói hàng vạn lý do…
Bạn kẹt mượn tôi tôi cho…
Đến tôi mượn lại đắn đo
Anh em chắc có ..
Mình tốt với họ lại kỷ với mình..

Xem thêm:  Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Văn Thái

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho