Anh em tốt mà – Huỳnh Lâm Phong

0
Anh em tốt mà – Huỳnh Lâm Phong

Gọi là một tiếng anh em..
Đến lúc không tiền chẳng xem ra gì..
Như thế có nên duy trì..
Anh em tình nghĩa còn vì tiền có…
Nói thân chẳng thèm nhìn ngó..
Uổng công hết mình xem nó là bạn..
Đến khi khó khăn hoạn nạn..
Hỏi đến thì nói hàng vạn lý do…
Bạn kẹt mượn tôi tôi cho…
Đến tôi mượn lại đắn đo suy nghĩ…
Anh em chắc có bền bỉ..
Mình tốt với họ lại kỷ với mình..

Xem thêm những câu nói hay về tình bạndanh ngôn tình bạn được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Em về hội lớp đi em - Nguyễn Hữu Vinh