Anh em tốt mà – Huỳnh Lâm Phong

0
Anh em tốt mà – Huỳnh Lâm Phong

Gọi là một tiếng ..
Đến lúc không tiền chẳng xem ra gì..
Như thế có nên duy trì..
Anh em tình nghĩa còn có…
Nói thân chẳng thèm nhìn ngó..
Uổng công hết mình xem nó là bạn..
Đến khi hoạn nạn..
Hỏi đến thì nói hàng vạn lý do…
Bạn kẹt mượn tôi tôi cho…
Đến tôi mượn lại đắn đo
Anh em chắc có ..
Mình tốt với họ lại kỷ với mình..

Xem thêm những câu nói hay về tình bạndanh ngôn tình bạn được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Nhà Thơ Tùng Thiện Vương Cùng Những Bài Thơ Đặc Sắc Phần 3