Bài thơ tình Toán học số 28

0
Bài thơ tình Toán học số 28

Nếu bài toán em chưa hiểu

Đã biện luận thế thôi sao?

em chẳng bởi tham số nào

Giả thiết đó muôn đời không !

Càng phân tích tim anh càng nhức nhối

Em nỡ lòng trị tuyệt đối tình anh

Anh yêu em, trị tuyệt đối

Tình anh đó đã tiến về vô cực

Nếu em xét tình anh trên số thực

Anh sẽ dùng phân thức để chứng minh

đó tựa như bất phương trình

Anh vững tin, xin em đừng

Hai chúng mình không đồng dạng

Hay vì em đã tối giản tình anh?

là ẩn số

Thì hệ quả tình anh không .


Xem thêm:  Xin lỗi chồng vì vợ là giáo viên - Hồ Tịnh Văn