Bài thơ mùa thu – Thanh Thuyền

0
Bài thơ mùa thu  –  Thanh Thuyền

Áo trắng ai phơi ngoài giậu biếc

Nắng chiều đổ xuống chuyến đò ngang

Xa xôi núi tím màu chia biệt

Ngõ hẹp ngày đi ngập lá vàng.

Thu chở heo may vàng cỏ dại

Hoàng hôn ngăn bóng nẻo kinh kỳ

Đêm xưa mực cạn sầu vương mãi

Hương phấn trong lòng một chuyến đi.

Đời vẫn chưa say tình núi bể

Mái chèo năm tháng ngại ra khơi

Một bài thơ máu trên trang lệ

Viết mãi chưa xong giữa cuộc đời.

Có khói huyền lên mờ lá trúc

Chiều nay sao nhớ dáng thu xưa

Lá rơi lát đỏ dòng sông đục

Hoa gạo lên mùa thắm cố đô.

Chim lạc về đâu từng cánh trắng

Chở trời tin tưởng giữa thu sang

Bài thơ sẽ viết trên trang nắng

Dệt một mùa thu bớt võ vàng.

Tháng 7 năm 1954


Xem thêm:  Chùm thơ lục bát viết về cha mẹ hay, cảm động nhất