Anh đến với em là lẽ tất nhiên – Tế Hanh

0
Anh đến với em là lẽ tất nhiên – Tế Hanh

Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như con sông với
Như qua lại đến
Như sau cơn mưa là lúc lên

Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như cái hoa đến ngày kết quả
Như con chim tổ
Như máu trong người tim

Anh đến với em là lẽ tất nhiên
Như quyển truyện phải đến hồi kết thúc
Như cây kim địa bàn quay về hướng bắc
anh hướng đến em

Anh đến với em là lẽ tất nhiên


Xem thêm:  Đợi chờ - Hồng Giang