Tuổi tôi – Nguyễn Vĩnh Tiến

0
Tuổi tôi  –  Nguyễn Vĩnh Tiến

Quê tôi cả thẹn, hay lo

Dòng sông vắng khách, con đò trầm ngâm

Bụi tre thích đứng cười thầm

Giàn bầu, giàn bí thích cầm tay nhau

Con chim sẻ nhớ bẹ cau

Con chào mào lại nhớ màu ổi ương…

Làng tôi lắm ngách nhiều đường

Trẻ con theo phía trống trường mà đi

Mặt trời vừa giống hòn bi

Lại vừa giống điểm bài thi hôm nào…

Tuổi tôi câu cá bờ ao

Chợt mong chẳng có con nào cắn câu

Tuổi tôi bám chặt lưng trâu

Vượt sông mà ngắm nhịp cầu bắc ngang

Tuổi tôi ra đứng đầu làng

Để xem màu nắng có vàng như hoa?

Tuổi tôi sục sạo khắp nhà

Tìm sao cho đủ tiếng gà ban trưa

Tuổi tôi chạy giữa cơn mưa

Thương con kiến cánh bay chưa kịp về

Tuổi tôi cắt cỏ ven đê

Những khi đầy gánh lại khe khẽ buồn

Tuổi tôi lúc ngắm hoàng hôn

Lo cho diều giấy vẫn còn trên cao…

Tuổi tôi có lối rẽ vào

Suốt đời bước thấp, bước cao – Tôi tìm…


Xem thêm:  Bài thơ Bỏ lại con đò – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân