Vào xuân – Lê Hải Châu

0
Vào xuân – Lê Hải Châu

Ch cn mi ba na thi
Ma ng li li, th ri vo Xun
Gi xa dn ui my gn
Nng thi chch bng vi phn mi ngy

m ri, trong nhng b cy
Lc non dn nh, nhnh gy dn xanh
nghe thnh tht trn cnh
Ting con so su vn quanh ng nh

Cnh c chp chi ng xa
Nng thoa vng du mi nh, b knh
Bn qu sng nc dp dnh
Con l trc bun tnh i ngi

Tri chi vi, t chi vi
Ting chim, ngn gi gi mi vo Xun
./.

L Hi Chu


Xem thêm:  Những bài thơ tình buồn về mưa đầy cảm động được săn đón nhiều nhất