Oai trời – Lê Hải Châu

0
Oai trời – Lê Hải Châu

Mấy hôm gió dập mưa dồn,

Nước sông có vẻ đầy hơn mọi ngày.

Đường làng xơ xác lá bay,

Đầu thôn vài khóm tre gầy ngả nghiêng.

Dưới ao, Hoa Súng trùng triềng,

Chỉ cây Dừa vẫn giữa trời.

Chim non chiêm chiếp ,

Thương ôi chim mẹ mất rồi, đêm qua!

Chuối non đổ gãy sau nhà,

đỏ đục phù sa chảy về.

Nước cường vỗ mạnh ,

Lộc Bình ngồn ngộn kết bè mà trôi.

Gió mưa mới tỏ oai  trời,

Vụ đông đành chậm, nhiều nơi nhỡ mùa.

./.


Xem thêm:  Câu nói hay về tình yêu và nỗi nhớ tặng người thương