Trời chớm vào thu – Thanh Nam

0
Trời chớm vào thu  –  Thanh Nam

Trời chớm vào thu ươn ướt mưa

Sông sâu chừng thấm lạnh đôi bờ

Hoa vàng ý cúc phơi mầu nhớ

Nằm giữa thôn hiền gọi cố đô

Ta ở nơi này nhớ những ai

Đành thôi câu chuyện khách trang đài

Sông kia có gợi niềm u uất

Cũng thể đôi lòng sớm nhạt phai

Ôi tóc xanh này phai với thu

Ngàn năm còn khóc chuyện sông hồ

Bài ca trường dạ ngâm chưa dứt

Đã thấy dâng buồn ngát ý thơ

Chiều xuống mưa xanh màu nhớ thương

Hơi thu man mát gió lên đường,

Cố nhân xa cách nghìn sông núi

Cách biệt đôi bờ thoáng phấn hương

Ta gọi em thầm em gái ơi

Chiêm bao toàn những chuyện phương trời

Hờn lên ly rượu miền gai lửa

Chợt thấy em sầu lệ đẫm rơi1

  1. Bài thơ này được ký dưới tên Nguyễn Minh Lang, đăng trên báo Văn nghệ Thẩm Mỹ của nhóm Thanh Nam năm 1954. [↩]

Xem thêm:  Tìm trăng - Nguyễn Tấn Sĩ