Tình yêu người lính – Lê Ngọc Dũng

0
Tình yêu người lính – Lê Ngọc Dũng

Tng bc si trên con ng chinh chin
Vì nc non luôn cm luyn tinh thn
Yêu hòa bình và vng bc vì dân
Du gian kh vn âm thm kiêu hãnh.

Nhng chin s ang ngày êm tung cánh
Gia mây tri chng ngi cnh xa phng
Mang ba lô khoác súng i chin trng
Hành quân gia muôn ngàn sng nng gió.

Tôi yêu lm ngi da vàng máu
ã quên mình quyt gi trn tri xanh
ã cho tôi mt cuc sng an lành
Không lo ngh gia tàn canh gic ng.

Thng ngi lính gia biên thùy lam l
Gác duyên tình nhn nhim v c giao
Ngi ni ây tôi vn mãi t hào
Vn khc d ngàn công lao chin s.


Xem thêm:  Trời khóc Marilyn - Bùi Giáng