Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh

0
Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh

Trên đường hành quân xa 
Dừng chân bên xóm nhỏ 
Tiếng gà ai nhảy ổ: 
"Cục… cục tác cục ta" 
Nghe xao động nắng trưa 
Nghe bàn chân đỡ mỏi 
Nghe gọi về  

Tiếng gà trưa 
Ổ rơm hồng những trứng 
Này con gà mái mơ 
Khắp mình hoa đốm trắng 
Này con gà mái vàng 
Lông óng như màu nắng 

Tiếng gà trưa 
Có tiếng bà vẫn mắng: 
– Gà đẻ mà mày nhìn 
Rồi sau này lang mặt! 
Cháu về lấy gương soi 
Lòng thơ  

Tiếng gà trưa 
Tay bà khum soi trứng 
Dành từng quả chắt chiu 
gà mái ấp 

Cứ hàng năm hàng năm 
Khi gió mùa đông tới 
Bà lo đàn gà toi 
Mong trời đừng sương muối 
Để bán gà 
Cháu được quần áo mới 
Ôi cái quần chéo go 
Ống rộng dài quét đất 
Cái áo cánh chúc bâu 
Đi qua nghe sột soạt 

Tiếng gà trưa 
Mang bao nhiêu hạnh phúc 
Đêm cháu về nằm mơ 
hồng sắc trứng 

Cháu chiến đấu hôm nay 
Vì lòng yêu Tổ quốc 
Vì xóm làng thân thuộc 
Bà ơi, cũng vì bà 
Vì tiếng gà cục tác 
Ổ trứng hồng tuổi thơ


Xem thêm:  Bản em - Nguyễn Thái Vận