Mai em về – KNAT

0
Mai em về – KNAT

Mai em về, đường làng đưa chân sáo
Mai em về, ngọn gió thổỉ lao xao
Mai em về, tìm vầng thôn dã
Mai em về,mẹ cười mắt lệ rơi

Mai em về, trở thành cô thôn nữ
Mai em về,áo mới buổi chợ xa
Mai em về nhìn đồng lúa
Mai em về,tắm mát nước sông xưa

Mai em về, trong
Mai em về, câu hát cũ mẹ ru
Mai em về đu lắc lẻo
Mai em về vệt nắng nhẹ theo chân

Mai em về bữa cơm quê êm ấm
Mai em về vui kể chuyện ngày xa..
Mai em về ,để hoài ai trông đợi
Mai em về,anh mõi mắt chờ ai?

Mai em về,đường ngang qua
Mai em về,anh quán nhỏ
Mai em về, một lời chưa bày tỏ
Mai em về,anh làm gã

Mai em về, biết ngày nao quay lại
Mai em về,em gởi vội bài thơ
Mai em về,để anh luôn mãi nhớ
,chưa kịp gởi ước mơ


Xem thêm:  Thơ chiêu hồn H. - Từ Dạ Thảo