Thương ghét – Ngạo Thiên

0
Thương ghét – Ngạo Thiên

Thương ai thương cả
Ghét ai ghét cả, quanh ta
thương ghét đâu xa
Luôn luôn ẩn hiện, bên ta mỗi ngày
Bận lòng chi những đám mây
Hết mưa lại nắng, như ngày thay đêm
ta sống êm đềm
Mặc người nhân thế, bên thềm ghét thương.

Bận lòng chi những chuyện ghét thương
Ai thương ai ghét ngẫm cũng thường
Ta sống vô tư cười
Hờn ghét làm gì để .

Cuộc đời lắm ai ơi
Oán trách nhau chi thế
Nhân tâm lẽ sống ta cần có
Cho đời giọt sầu rơi.

Đời nghèo nhân thế miệng rẻ khinh
Đời giàu nhân thế lại ghét mình
ở đời xưa nay vậy
Phiền não làm gì để kém xinh.


Xem thêm:  Hạ xưa - Hồng Lĩnh