Tha thứ – Ngạo Thiên

0
Tha thứ – Ngạo Thiên

Có cho đi, thì mới nhận
Đừng bận lòng, trong oán hận trăm năm
Hãy , những lỗi lầm
Oán hờn căm, chỉ gieo mầm .

Đừng giam mình, trong hận thù tăm tối
Sống , là lối thoát tâm ta
Hãy xả buông, bao ân oán bất hoà
, là an lạc chính ta.

Khổ hay vui, cuộc đời do ta tạo
Đừng hại người, nghiệp báo sẽ kề bên
Luật nhân quả, sau trước luôn đáp đền
Sống tạo phước, đừng nên gieo nghiệp ác.

Đừng than trách, khi người đời phụ bạc
Để tâm mình, tạo tác những nghịch duyên
Nghiệp quả đời, như con nước đưa
Vay rồi trả, hiển nhiên trong .


Xem thêm:  Ngày thơ Nguyên tiêu - Nguyễn Văn Thái