Thế gian vô thường – Ngạo Thiên

0
Thế gian vô thường – Ngạo Thiên

như áng mây trôi
nhân thế đắng môi lệ sầu
Đời người sống được bao lâu
Trăm năm rũ bóng huyệt sâu

Đời người như
Biệt ly không hẹn không ai
Sắc kia thắm đẹp cũng phai
Có ai giữ mãi tiền tài bền lâu

Đời người đi mãi về đâu
chi phối âu sầu thế gian
Cuộc đời có hợp có tan
Hỏi đâu mộng vàng trăm năm

sống với chân tâm
Hãy như sen trắng giữa đầm ngát hương
sống để
Mĩm cười đoạn trường bi ai.


Xem thêm:  Đôi bạn - Dũng Lê Ngọc