Tháng một tháng giao mùa – Tất Hà

0
Tháng một tháng giao mùa – Tất Hà

Thng mt v nhn ci rt trong veo
o p n cnh cy ngho x xc
Hoa ci ngng cng vo ma cho ht
min thng i lc bic thanh minh

Thng mt v va qua ging sinh
Ln hi m nt ti nguyn ca cha
Mu hi trng php phng theo nhp th
Anh trong em, v b ng n xun

Thng mt v trong thi khc u nm
T lch mi sang trang ma xun mi
Gio heo may nh nhung v ch i
Khc tnh xun hi hi m trong nhau

Thng mt ri anh ang ni u
Cnh n nh bc cu hai ma n
Lc v hoa nh l li h hn
Thng mt qua ri thng hai n s lp xun.


Xem thêm:  Xuân nồng nàn bên ta - Nguyễn Thị Đức