Tháng một tháng giao mùa – Tất Hà

0
Tháng một tháng giao mùa – Tất Hà

về nhìn cái rét trong veo
Đào ấp nụ cành cây nghèo xơ xác
ngồng cũng vào mùa cho hạt
Ủ miền thương đợi lộc biếc thanh minh

Tháng một về vừa qua độ
Làn nét tươi nguyên của chúa
Màu hơi trắng phập phồng theo nhịp thở
Anh trong em, và đón xuân

Tháng một về trong thời khắc đầu năm
Tờ lịch mới sang trang mới
Gio
Khúc tình xuân hôi hổi ấm trong nhau

Tháng một rồi anh đang ở nơi đâu
Cánh én nhỏ bắc cầu hai mùa đến
Lộc và hoa như là lời hò hẹn
Tháng một qua rồi đến sẽ lập xuân.


Xem thêm:  Bài thơ Nhớ (Hồng Nguyên) – Bức chân dung người lính thời chiến tranh