Tháng giêng em – Gió Phương Nam

0
Tháng giêng em – Gió Phương Nam

Một sớm
Dịu dàng nghe em
Nắng thơm gió hát
Nghiêng rơi lá ngủ vai mềm

Khao khát mùa xanh mắt biếc
Tiếng chim ríu rít tìm bầy
Lất phất mưa về trẩy hội
Xuân còn má đỏ hây hây

bật mầm như cỏ
Anh chờ ve em
cứ hoài mắc nợ
Ghé môi gọi tên

Nhà ai vừa phơi áo mới
Giọt đàn thánh thót bên sông
Tháng giêng khoảng trời
Tình giấu vào lòng


Xem thêm:  Tháng 10 vấn vương - Phượng Trần Thị