Tháng giêng em – Gió Phương Nam

0
Tháng giêng em – Gió Phương Nam

Mt sm bnh minh thc dy
Du dng nghe thng ging em
Nng thm li yu gi ht
Nghing ri l ng vai mm

Khao kht ma xanh mt bic
Ting chim ru rt tm by
Lt pht ma v try hi
Xun cn m hy hy

Ni nh bt mm nh c
Anh ch ve vut tc em
N hn c hoi mc n
Gh mi th thm gi tn

Nh ai va phi o mi
Git n thnh tht bn sng
Thng ging khong tri thiu n
Tnh anh em giu vo lng


Xem thêm:  Bình yên - Phan Thiết Hùng