Tháng bảy – Phan Thu Hà

0
Tháng bảy – Phan Thu Hà

Thng by v giang tay nng
Gi ma xa tc bng my
Ht c tr mnh t tch
i ma xanh n th ngy.

Thng con s nu dt
Vm hin mi ngng mt tri
Ngn tay dng cm thng tht
Phm n rt ting ma ri.

C tch th ra c tht
Cn y git nc mt ngu
c l nhp cu thc
Vun tnh xanh li i nhau.

Mt chiu nghing di sc tm
Phi chng ai cn i mong
Du dng vt trng thnh thin
Vut ln sui tc thm nng.

M v mt thi xa vng
Gic hng ru ngt lng m
ka! N hn thng by
vn cn phng pht hng sen

Phan Thu H – 16/7/2018


Xem thêm:  Vào xuân - Lê Hải Châu