Tha hương – Trần Huyền Trân

0
Tha hương  –  Trần Huyền Trân

Lên đường từ buổi chân làm ngựa

Đời rũ bình yên gửi thất thường

Sớm đón nước sông chiều gạo chợ

Giãi lòng cho bụi gột mùi hương.

Từng những mưa đời váng vất đêm

Sầu lên le lói nhánh hoa đèn

Thân như sông nhỏ vào khơi rộng

Dâng hết tình theo bao sóng lên.

Hẹn mộng xanh ngời mái tóc xanh

Cười theo chim há mỏ trên cành

Chiều nay lòng chợt nhìn sum họp

Chạnh thấy mênh mang vẫn một mình.

Kinh thành ríu rít nở nghìn xuân

Nghìn cánh song dâng mộng đỏ dần

Trong bụi nghìn màu theo gió loạn

Chân mình vẫn lạc dấu nghìn chân.

Đứng lặng trông vời xứ nhớ thương

Nghe mây vò võ rỏ thành sương

Chao ôi! Hồn nặng sầu trong xác

Sầu đổ cô đơn bóng xuống đường.

Ôi xót nhạn gầy phong cánh song

Đòi phen giông bão rách tơ lòng

Có còn nhớ chủ trông lều cũ

Hay gió đầy ra mấy nẻo sông.

Ôi xót chim già náu mái tre

Suốt giời đông ấp lạnh mong hè

Với dăm xóm kiến nương khe cửa

Mấy độ mưa rào có đuổi đi!

Giờ nhớ rưng rưng thấm xuống lòng

Lệ người đầu bạc lúc sầu đông

Đêm nay thao thức ngoài thiên hạ

Nào biết cùng ai lắng giọt đồng.

Ô Chợ Dừa 1938


Xem thêm:  Cháu đi du học - Vũ Phong