Nói với con – Lê Hải Châu

0
Nói với con – Lê Hải Châu

Sáng nay khách đến chơi nhà

Con không chào hỏi làm cha thật buồn

Cha nào trách cứ gì con

Đời như sóng vỗ trẻ thơ

 

Mẹ đi…từ bấy

Nửa giường

Con ơi tháng tận năm cùng

Cha soi rưng rưng

 

Cái người ban nãy chào con

Nửa đời cũng ngậm bồ hòn làm vui

Dẫu không dập vùi

Cũng như chiếc bách hên sui  giữa dòng

Thương cha, con hãy mở lòng

./.


Xem thêm:  Gia đình 42 - Công Chính