Sám hối – Ngạo Thiên

0
Sám hối – Ngạo Thiên

Ai cũng muốn, đời mình luôn
Ai ngỡ rằng, đến lúc tiệc cũng tàn
Sống ở đời, ai giữ mãi dung nhan
Đời vô thường, như một làn sương khói

Sống ở đời, luôn thay đổi
Đừng trách ai, bỏ ta đi
Khi hết duyên, có được gì
Hãy chấp nhận, và gạt đi

ta, trời cao nào xếp đặt
Duyên nghiệp đời, nút thắt đều do ta
Đời thiện ác, luân hồi vay rồi trả
Trách chi ai, khi tất cả do mình

Ta , một đời không e thẹn
Lòng dặn lòng, trọn vẹn nghĩa tình thâm
, chìm nồi bao
Sống , thật tâm không gian dối

Khi thức tỉnh, thành tâm nguyện sám hối
Làm lại đời, và sửa đổi
Lấy yêu thương, làm món ăn tinh thần
Tâm từ ái, nghĩa nhân xin trọn vẹn.


Xem thêm:  Bài thơ Thăm bạn chiều cuối năm – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân