Phận người – Lê Hải Châu

0
Phận người – Lê Hải Châu

Thật buồn hôm em,
Trời sa ướt nhèm cỏ cây.
Ngoái trông bóng mẹ bóng thầy,
Thế rồi xe chạy, hàng cây khuất dần.

Chồng người trọn vẹn mười phân,
chỉ được đôi phần là may.
Lắt lay thân xác hao gầy,
Lại be bét , lại hay .

Giận- mừng chẳng rõ nguồn cơn,
Người vui, em chỉ thấy buồn và đau.
Dẫu không ý hợp tâm đầu,
hãy giữ cho nhau chút tình.

Tòng quyền, bàn chuyện chấp kinh,
Ai đem đũa lệch xếp thành một đôi.?
Nửa duyên bởi tại ,
Nửa kia còn lại, ừ thôi cũng đành.

Cây còn quả chín quả xanh,
Sông còn chỗ thác chỗ ghềnh vòng vo.
Em ơi dẫu mối tình hờ,
Trời thương, trời sẽ dành cho phúc phần.
./.


Xem thêm:  Hương tình tháng ba - Phú Sĩ