Rằm tháng Tám – Anh Thơ

1
Rằm tháng Tám – Anh Thơ

Trời trong sáng, tròn lơ lửng gió
Đồng mờ sương khóm chuối lặng
Những ao biếc ngâm sao đầy nước tỏ
Bụi tre ngà lơi lả uốn lưng cong.

Trong đường xóm trống chiêng chung nhịp nổi
theo sư tử rước vang ầm.
Ngoài đình sáng tiếng cười chen tiếng nói
Gái trai làng ra họp hát trống quân.

Trong khi ấy phất phơ khăn với áo
Các bà đồng ra điện lễ, cười vui.
Nghiêm lặng nhất có vài ba ông lão
Thả con với trăng trôi.


Xem thêm:  100 bài thơ hay nhất thế kỉ “sống”mãi với thời gian