Quê hương – Tế Hanh

0
Quê hương – Tế Hanh

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới: 
Nước bao vây cách nửa ngày sông. 

Khi trời trong, gió nhẹ, hồng, 
Dân trai tráng bơi đi đánh cá: 
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã 
Phăng mái chèo vượt trường giang. 
Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng thâu góp gió… 

Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ 
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về. 
"Nhờ ơn trời, biển lặng cá đầy ghe". 
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng, 
Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng, 
Cả thân hình nồng thở vị
Chiếc thuyền im bến mỏi nằm 
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. 
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi, 
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, 
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!


Xem thêm:  Độc Tiểu Thanh ký - Nguyễn Du