Quê hương – Tế Hanh

0
Quê hương – Tế Hanh

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới: 
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông. 

Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng, 
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá: 
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã 
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. 
Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió… 

Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ 
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về. 
"Nhờ ơn trời, biển lặng cá đầy ghe". 
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng, 
Dân chài lưới, làn da ngăm rám nắng, 
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm; 
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm 
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. 
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi, 
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, 
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!


Xem thêm:  Mây và sóng - Tagore Rabindranath