Nhắn với bạn bè – Diệu Nguyễn

0
Nhắn với bạn bè – Diệu Nguyễn

Ba chín tuổi đâu dám nghĩ mình trẻ
Để bông đùa, để kén cá chọn canh
Ai quan tâm xin suy xét ngọn ngành
Tôi chỉ muốn đi mình chọn

Cũng trải qua không ít lần đưa đón
Cũng và cũng nếm khổ đau
Cũng từng yêu với ngọt ngào
Từng ứa lệ khóc chào tình

Ngần ấy tuổi đủ hiểu về duyên nợ
Nên chọn cho mình một lối đi riêng
Khi chung quanh quá nhiều cảnh não phiền
Tôi làm những gì mình thích

Có người bảo: tôi cố tình bưng bít
Giấu cố chứng tỏ mình vui
Thôi kệ đi…. tránh sao khỏi miệng đời
Dệt thêu, bơi móc nói lời khó nghe

Chỉ muốn xin nhắn gửi tới bạn bè
Những người thân tôi hết lòng trân quí
Tôi đã chọn cho riêng mình chân lí
Để đi đến cùng và….. xin được cảm thông.


Xem thêm:  Nửa chén tình bạn - Minh Tuấn