Ngày về – Chính Hữu

0
Ngày về – Chính Hữu

C on ngi ln ng trn rng su
m nay m thy tr v H Ni
Bao gi tr li?
Ph phng xa gch ngi ngang ng
i hm nay h nh mi nh hoang
Bc tng iu tn ngy xa trn ng
Nh m ra i, t tri bc la
C kinh thnh nghi ngt chy sau lng
Nhng chng trai cha trng n anh hng
Hn mi phng pht ph c thm
Rch t ti ri i giy vn dm
Bi trng chinh phai bc o ho hoa
Mi u xanh th mi n khi gi
Phi nng gi. V hoa ngn c di
Nghe ting gi ca nhng ngi H Ni
Tr v, tr v, chim li qu hng
Nguy nga sao ci bui ln ng
Sng chut gm lan, mt ngi sng quc
A ha! nh xiu mi sp
Xc oan cu ngp li chn i
Gch ngi xa mng n gt lu ly
Bc cm gin xo qun th lp lp
Mt m khi ngp
C mu huy hong
Pht nng
i bi chin thng reo vang.

1947

Xem thêm:  Phía sau chiến tranh - Nguyễn Đình Huân