Một ngày nào đó – Ngạo Thiên

0
Một ngày nào đó – Ngạo Thiên

Một ngày nào đó, ta nhận ra
Trên đời tất cả, sẽ
Sắc tài danh lợi, rồi tất cả
Chẳng gì vĩnh cửu…của riêng ta.

Một ngày nào đó, ta hiểu ra
Thân xác mượn tạm, của mẹ cha
Hôm nay vay, mai ta lại trả
Chẳng gì vương vấn, để mặn mà.

Một ngày nào đó, ta
hờn ghét, những
Thị phi đen trắng, đến
Có ai chấp giữ, được những gì.

Một ngày nào đó, phải chia ly
phú quý, có nghĩa chi
Có ai giữ mãi, được điều gì
Chỉ là ảo mộng, đến rồi đi.

Một ngày nào đó, phải
Yêu thương , những bi ai
Vô thường chợt đến, trong
Để lại , những mệt nhoài.

Một ngày nào đó, ta thức tĩnh
Tìm về đạo pháp, ngồi thiền định
Quay về bến giác, ngụ nơi phật
Chẳng buồn chi nữa, .


Xem thêm:  Nhà Thơ Đoàn Thị Lam Luyến Và Những Bài Thơ Vang Danh Phần 1