Một ngày nào đó – Ngạo Thiên

0
Một ngày nào đó – Ngạo Thiên

Một ngày nào đó, ta nhận ra
Trên đời tất cả, sẽ
Sắc tài , rồi tất cả
Chẳng gì …của riêng ta.

Một ngày nào đó, ta hiểu ra
Thân xác mượn tạm, của mẹ cha
Hôm nay vay, mai ta lại trả
Chẳng gì , để .

Một ngày nào đó, ta
Yêu thương hờn ghét, những sân si
Thị phi đen trắng, vô thường đến
Có ai chấp giữ, được những gì.

Một ngày nào đó, phải
Giàu sang phú quý, có nghĩa chi
Có ai giữ mãi, được điều gì
Chỉ là ảo mộng, đến rồi đi.

Một ngày nào đó, phải
Yêu thương , những bi ai
Vô thường chợt đến, trong
Để lại buồn vui, những mệt nhoài.

Một ngày nào đó, ta thức tĩnh
Tìm về đạo pháp, ngồi thiền định
bến giác, ngụ nơi phật
Chẳng buồn chi nữa, kiếp nhân sinh.


Xem thêm:  Lời ru với anh - Lý Phương Liên