Men rượu tình – Ngạo Thiên

0
Men rượu tình – Ngạo Thiên

Men cay, làm say lòng chiến hữu
Men , nghĩa cũ ngấm cơn say
, luôn thay đổi tháng ngày
Nhưng , chớ phũi tay.

Men rượu cay, say ngất ngây bè bạn
Men rượu đời, hoạn nạn mới thấy cay
Khi tình nghĩa, năm tháng ngày
Người quên vội, thẩn thờ như áng mây.

Sống ở đời, người ơi nhớ câu này
Khi cho đi, sẽ mất
Cứu giúp người, hoạn nạn trời giúp ta
Luật nhân quả, là bài ca bất diệt.

Sống thẳng ngay, đời này không
Sống không thẹn, không da diết ăn năn
Tâm , tâm sáng như ánh
Thì cuộc sống, chẳng lo nghĩ.


Xem thêm:  Trong đồng cỏ hoa vàng - Trần Nhuận Minh