Hành trang hạnh phúc

0
Hành trang hạnh phúc

Có nhng th… mun quên thì càng nh
Quên cuc tình, tình có chu buông tha
Mun quên em, sao ni nh m à
Hình dáng y, làm sao anh quên c?
Nhng chiu vàng, cùng bên nhau sánh bc
Lòng kh lòng, ch yêu mãi nhau thôi
n bây gi dù mình ã chia phôi
Vn cun hút trong ìu hiu ni nh
Bui tan trng, thng bên nhau b ng
S bn bè vào lp ting gièm pha
T trn lòng: K, chuyn ca hai ta
Mc ai nói, li qua tai gió thong
Khung tri nh mình m luôn thp thoáng
Có bóng em cùng con nh vui ùa
ón anh v trong bao chuyn phân bua
Nào m d, nào con hay nghch ngm….
ã bao ln, qua tay tình yêu chm
Cng vi tan vì t tng duyên xa
Nh thng em, ôi bit my cho va
Bao k nim mun quên sao cha dt
Ng i em, ch lòng thao thc
Ngh v nhau dù trong gic chiêm bao
Và trong ta tình ái vn ngt ngào
ôm p làm hành trang hnh phúc.


Xem thêm:  Bình an hạnh phúc - Sương Anh