Hạnh phúc bình an – Nguyễn Đình Huân

0
Hạnh phúc bình an – Nguyễn Đình Huân

Nếu một mai ta với đất.
Nghe đắng cay nhưng đó mà.
Ai chẳng về nằm dưới bãi tha ma.
Cũng như nhau hay là chết.

Biết như thế lo làm chi cho mệt.
Bon chen hoài cái kết cũng như nhau.
Người khốn khó hay những kẻ sang giàu.
Của cải lắm cũng có đâu mang được.

Ăn mặn làm chi đời sau khát nước.
mà nếu vay trước trả sau.
Cứ thực tình ta chung sống .
Căn nhà nhỏ mình trồng nuôi cá.

Tuy thiếu thốn và còn nhiều .
Nhưng an nhàn bên hoa lá cỏ cây.
Không chẳng đủ đầy.
Nhưng hạnh phúc nhờ khối óc.

Nếu ra đi sẽ có nhiều người khóc.
Con cháu hưởng lộc thế gian.
Cần chi nhiều xin hai chữ bình an.
Là trong ta đã ngập tràn hạnh phúc.


Xem thêm:  Xuân hạnh phúc - Bảo Châu