Em bận rồi – Mai Thúy Hải

0
Em bận rồi – Mai Thúy Hải
Em bn ri! chng còn rnh ri âu
Bn tìm nim vui cho riêng mình anh
Công vic thì nhiu thi gian li nhanh quá
Nên em chng còn rnh mà nh v anh.

Chiu i làm, ti v sau ba n
Em bn i chi cùng bn bè, hàng quán
Không có lúc nào em thy mình bun chán
Nh ngày còn yêu anh kh di i ch.

Cuc sng hin ti không khác mt gic m
Bn bè cng khen em " do này mày xinh th"
Thi gian thay vì nh anh thì em
Chm chút cho mình ri ng sm tt hn.

Chia tay ri là kt thúc nhng gin hn
Kt thúc nhng êm dài em ch dòng tin nhn
Kt thúc git nc mt khóc vì ai tr hn
Kt thúc luôn nhng n ci nh cn gió thoáng qua.

Em bn ri nên quên mt chuyn chúng ta
Tng có mt thi xem nhau là tt c
Gia cuc sng bon chen gia dòng i hi h
Em bn cho chính mình thay i vì tng lai.

22/11/2017

 

Xem thêm:  Nghe tiếng cuốc kêu - Hữu Thỉnh