Đừng hận – Ngạo Thiên

0
Đừng hận – Ngạo Thiên

Hạt mưa trĩu nặng .
Âm u quang cảnh, dập dồn gió lay.
nơi đây.
Suy tư , buồn thay .
Nhân duyên tiền định do trời.
Âu là kiếp số, cuộc đời phải mang.
Đời là bể khổ lầm than.
oán hận, muôn ngàn .
Yêu thương nào vẹn đôi đường.
Tuỳ duyên một mối, tơ vương lệ sầu.
Cuộc đời rồi sẽ về đâu.
Dòng đời , nông sâu ai lường.
Sợi tình sợi nhớ sợi thương.
Chỉ là trái đắng, lệ vương mi sầu.
Buông đi nỗi khổ buồn đau.
Sớm nên tĩnh mộng, đừng sầu nữa chi.
Rộng lượng từ bi.
Cuộc đời oán hận, được gì .
Buông đi lệ sẽ ngừng rơi.
Thoát miền , cuộc đời sẽ vui.


Xem thêm:  Đã bao lần - Tùng Trần