Đi qua năm tháng – Ngạo Thiên

0
Đi qua năm tháng – Ngạo Thiên

như một
Đời mãi biết giờ về đâu?
Đi qua năm tháng mưa ngâu
Hạt mưa đọng lại pha sương
Đi qua năm tháng
Đời người bi ai
Đi qua năm tháng mệt nhoài
Bước chân thấm mỏi tháng ngày
Đi qua năm tháng yêu đương
Giọt sầu giọt đắng đêm trường lệ rơi
Đi qua năm tháng dạo chơi
Mĩm cười đứng giữa đất trời
Đi qua năm tháng đi qua
Giờ ôm riêng ta với hồn
Đời người vùi chôn
Tình đời đây đó lạc hồn về đâu.


Xem thêm:  Nâng niu vẹn tròn - Thu Phong